Skip to main content

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดว่าบริษัท iNova Pharmaceuticals (iNova) จะจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไรและเพราะอะไร?

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง:

 • ชื่อ
 • รายละเอียดเพื่อติดต่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ข้อมูลประชากร
 • อาชีพหรือตำแหน่งงาน

วัตถุประสงค์หลักในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณก็เพื่อให้เราสามารถทำกิจกรรมและงานทางธุรกิจได้

ข้อมูลที่เราเก็บนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะการติดต่อกับคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจ

 • ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่เราเมื่อเข้าร่วมแข่งขัน
 • ส่งแบบฟอร์มข้อมูลติดต่อผ่านเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา
 • ทำการสั่งสินค้ากับเรา
 • แชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างที่พนักงานขายของเราไปพูดคุยกับคุณ
 • เข้าร่วมในการวิจัยตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หรือ
 • สมัครงานกับ iNova

การเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยตรงจากคุณเป็นการปฏิบัติงานตามปกติของเรา อย่างไรก็ตาม เรายังอาจได้ข้อมูลส่วนตัวมาจากรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ในตลาดหรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่าคุณได้ให้การยินยอมในการเก็บข้อมูลนั้นหรือคุณตระหนักว่าเรามีการเก็บข้อมูลส่วนตัวในลักษณะดังกล่าว

โดยทั่วไปเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในการเก็บข้อมูลเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึง:

 • เพื่อให้บริการด้านสินค้าหรือบริการตามที่คุณร้องขอ
 • เพื่อสมัครคุณเข้าร่วมในการแข่งขันและเพื่อแจ้งผลแก่คุณ
 • เพื่อแจ้งเกี่ยวกับงาน
 • เพื่อเก็บรักษาบันทึกด้านการสอบถาม ข้อร้องเรียนและรายงานผลอันไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
 • เพื่อส่งข้อมูลให้คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ iNova หรือการรักษาโรคที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ iNova แก่คุณ
 • เพื่อจัดการด้านการประชุมทางวิชาการ การประชุมเอกสารัตถ์ การอภิปรายโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การสัมมนาหรือการประชุมหรืองานอีเว้นท์อื่นๆ
 • เพื่อทำการนัดหมายให้คุณกับตัวแทนฝ่ายขายของเรา
 • เพื่อรายงานข้อมูลตามที่กำหนดไว้โดยกฎจรรยาบรรณทางธุรกิจการแพทย์ออสเตรเลีย หรือระเบียบ/ข้อบังคับทางการแพทย์อื่นๆ ที่อาจมีกำหนดไว้ในประเทศที่คุณพำนักอยู่
 • เพื่อดำเนินการด้านการชำระเงินและการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆ
 • เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

หากเราไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูล สินค้าหรือบริการที่คุณร้องขอได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทในกลุ่ม iNova, บุคคลที่สามที่ทำงานกับเรา, หรือหุ้นส่วนธุรกิจของเราเพื่อช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูล สินค้าหรือบริการแก่คุณได้ บุคคลที่สามหรือหุ้นส่วนธุรกิจเหล่านั้น อาจรวมถึง:

 • ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ผู้จัดงานอีเว้นท์หรือการแข่งขันและบริษัทจัดการเดินทาง
 • ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
 • ผู้ให้บริการโฮสติ้ง เก็บรักษาข้อมูลหรือหน่วยเก็บถาวร การดำเนินการชำระเงินและบริการเรียกเก็บหนี้
 • ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
 • ตัวแทนด้านการตลาด การวิจัย และการโฆษณา และ
 • บริษัทจัดการด้านไปรษณีย์

เราอาจแชร์หรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับการขายในธุรกิจของเราในบางส่วนหรือทั้งหมด

เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่:

 • ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบสวน หรือ
 • อื่นๆ ที่กฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวกำหนดไว้หรืออนุญาต

สื่อด้านการตลาดโดยตรง

เราอาจส่งสื่อด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่เราคิดว่าคุณสนใจให้แก่คุณ สื่อเหล่านี้อาจส่งไปในรูปแบบต่างๆ รวมถึง ไปรษณีย์ ข้อความ SMS หรืออีเมล โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ถ้าคุณได้รับการสื่อสารจากเราซึ่งคุณเชื่อว่าถูกส่งให้คุณโดยไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมาย โปรดติดต่อเราที่ privacy@inovapharma.com

ปกติแล้วจะมีคำแนะนำเพื่อทำการขอบอกเลิกอยู่ที่ใดที่หนึ่งบนสื่อนั้นด้วย คุณยังสามารถบอกเลิกการรับสื่อการตลาดได้ทุกเมื่อ โดยส่งอีเมลไปที่ unsubscribe@inovapharma.com

การรายงานผลอันไม่พึงประสงค์

iNova ได้กำหนดขั้นตอนอย่างเป็นทางการเพื่อเก็บ จัดเก็บและดำเนินการรายงานผลอันไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ iNova คุณสามารถรายงานข้อมูลผลอันไม่พึงประสงค์ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจด้านสาธารณสุขได้ทุกที่ทั่วโลกโดยเป็นไปตามข้อกำหนดการกำกับดูแลในท้องถิ่นและระหว่างประเทศ เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับรายงานเช่นกัน

การสรรหาบุคลากร

หากคุณสมัครงานกับ iNova เราจะขอข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ประวัติการทำงาน ข้อมูลอ้างอิง ใบประกาศนียบัตรและอื่นๆ เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนตัวนี้กับตัวแทนสรรหาบุคลากรที่ช่วยเหลือเราในขั้นตอนนี้

หากใบสมัครของคุณไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เรากำลังมองหาอยู่ แต่เราคิดว่าอาจจะมีตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณในอนาคต เราก็จะเก็บข้อมูลใบสมัครของคุณไว้ และอาจติดต่อคุณอีกครั้ง หากมีการเปิดรับตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นมา

การส่งข้อมูลไปต่างประเทศ

บางองค์กรที่เราใช้บริการเพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณไปนั้น อาจตั้งอยู่ในประเทศที่คุณไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ ประเทศเหล่านั้นอาจรวมถึง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ประเทศไทย ฟิลิปปินส์หรือแอฟริกาใต้ เรายังอาจใช้บริการที่อยู่บนคลาวด์ซึ่งใช้ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นเพื่อจัดการข้อมูล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้รับในต่างประเทศโดยไม่ดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับในต่างประเทศจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

คุณรับทราบและตกลงยอมรับให้เราใช้และเผยแพร่ข้อมูลที่คุณให้แก่เราหรือโพสต์ทางเว็บไซต์ของเรา (หากเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ)

การใช้คุ้กกี้

เว็บไซต์ของเราใช้เทคโนโลยี “คุ้กกี้” เพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวจากผู้เข้าเยี่ยมชมทางออนไลน์และยังเป็นการช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ลงทะเบียนไว้ได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่ตรงกับความต้องการส่วนตัวให้มากที่สุด

หากคุณไม่ต้องการคุ้กกี้ คุณสามารถตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์เตือนแต่ละครั้งที่คุกกี้ถูกส่งไปและปิดการใช้งานคุ้กกี้ทั้งหมดผ่านทางเบราว์เซอร์ของคุณ

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ที่เราจัดการอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือนโยบายของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

บางครั้งเราใช้แพลทฟอร์มของบุคคลที่สามเพื่อส่งข้อมูลหรือบริการให้แก่คุณ ไซต์เหล่านั้นอาจมีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของไซต์เอง ซึ่งคุณจำเป็นต้องตรวจสอบต่างหาก

ความปลอดภัยด้านข้อมูล

เรารักษาไว้ซึ่งมาตรการทางกายภาพ ทางเทคนิคและองค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการใช้งานในทางที่ผิด การแทรกแซงและการสูญหาย และจากการเข้าใช้งาน การปรับเปลี่ยนหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรายังพยายามทุกวิถีทางเพื่อกำกับดูแลให้บุคคลที่สามที่ทำงานกับเราคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วย

หากเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวตามวัตถุประสงค์ที่เก็บข้อมูลมาอีกต่อไป เราจะดำเนินขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อลบข้อมูลและ/หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดข้อมูลระบุตัวตนออกแล้ว (ตามความเหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ)

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลของคุณ

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรามีอยู่ และ/หรือต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อprivacy@inovapharma.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

การอาจปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อและการเปลี่ยนแปลงจะมีผลโดยทันทีเมื่อทำการประกาศการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์ของเรา

จะติดต่อเราอย่างไร

หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือหากคุณต้องการรายละเอียดบุคคลติดต่อผู้กำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่นของคุณเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน โปรดติดต่อprivacy@inovapharma.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: เดือนเมษายน ค.ศ. 2021